Obszary

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Obszary
Obszary
Nasza ocena
Poziom realizacji
Likwidacja Gabinetów Politycznych Gospodarka

(szkodliwa)

(niespełniona)

Powołanie Ministerstwa Integracji Europejskiej Gospodarka

(neutralna)

(niespełniona)

Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa Gospodarka

(szkodliwa)

(spełniona)

Odtworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Gospodarka

(neutralna)

(spełniona)

Stworzenie centrum strategicznego rządu Gospodarka

(bardzo dobra)

(w procesie)

Powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego Gospodarka

(dobra)

(spełniona)