Prezydent - Kluczowe obietnice

Rząd - kluczowe obietnice
Nasza ocena
Poziom realizacji
Biuro Polonii i Polaków zagranicą w Kancelarii Prezydenta

(bardzo dobra)

(spełniona)

Wystąpienie z partii politycznej

(dobra)

(spełniona)

Powołanie Narodowej Rady Rozwoju

(bardzo dobra)

(spełniona)

Powstanie biura interwencji prawnej

(bardzo dobra)

(spełniona)

Przedłożenie ustawy frankowej

(szkodliwa)

(niespełniona)

Przedłożenie ustawy o skróceniu wieku emerytalnego

(bardzo szkodliwa)

(spełniona)

Przedłożenie ustawy o kwocie wolnej o podatku

(bardzo dobra)

(spełniona)