Rząd - Kluczowe obietnice

Rząd - kluczowe obietnice
Nasza ocena
Poziom realizacji
Odejście od modelu bolońskiego

(neutralna)

(zarzucona)

Likwidacja Krajowych Ram Kwalifikacyjnych i odejście od systemu ilościowego w szkolnictwie

(bardzo dobra)

(częściowo spełniona)

Zmiany w systemie awansowania nauczycieli

(bardzo dobra)

(niespełniona)

Subwencja oświatowa dla przedszkoli

(neutralna)

(częściowo spełniona)

Limitowanie liczby podręczników szkolnych

(bardzo szkodliwa)

(zarzucona)

Likwidacja gimnazjum

(neutralna)

(spełniona)

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków

(dobra)

(spełniona)

Odpisy podatkowe dla firm finansujących sport

(dobra)

(niespełniona)

Referendum ws. OFE

(neutralna)

(niespełniona)

Skrócenie wieku emerytalnego

(bardzo szkodliwa)

(spełniona)