Rząd - Kluczowe obietnice

Rząd - kluczowe obietnice
Nasza ocena
Poziom realizacji
Reforma systemu podatkowego

(dobra)

(niespełniona)

Zaniechanie wprowadzenia waluty euro

(dobra)

(spełniona)

Pakiet demokratyczny

(bardzo dobra)

(zarzucona)

Wprowadzenie niespodziewanych kontroli PIP

(szkodliwa)

(spełniona)

Głosowania w TK większością bezwzględną

(dobra)

(częściowo spełniona)

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

(neutralna)

(częściowo spełniona)

Skarga nadzwyczajna

(szkodliwa)

(spełniona)

Powołanie izby dyscyplinarnej w SN

(dobra)

(spełniona)

Zwiększony nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądownictwem

(dobra)

(spełniona)

Większe wymogi dla sędziów

(bardzo dobra)

(zarzucona)