Rząd - Kluczowe obietnice

Rząd - kluczowe obietnice
Nasza ocena
Poziom realizacji
Kadencyjność w samorządzie

(dobra)

(spełniona)

Wyodrębnienie województwa warszawskiego

(neutralna)

(w procesie)

Państwowy Zasób Kadrowy

(neutralna)

(niespełniona)

Likwidacja Gabinetów Politycznych

(szkodliwa)

(niespełniona)

Powołanie Ministerstwa Integracji Europejskiej

(neutralna)

(niespełniona)

Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa

(szkodliwa)

(spełniona)

Odtworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

(neutralna)

(spełniona)

Stworzenie centrum strategicznego rządu

(bardzo dobra)

(w procesie)

Powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego

(dobra)

(spełniona)