Stworzenie centrum strategicznego rządu

wróć
Opis obietnicy
Obietnica
Nasza ocena
Poziom realizacji
Stworzenie centrum strategicznego rządu

(w procesie)

Kto: Rząd Kadencja: 2015-2019 Obszar: Gospodarka

Obietnica w programie PiS: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zorganizujemy tak, aby obok funkcji aparatu pomocniczego premiera i ministrów bez teki w wykonywaniu bieżących obowiązków wspomagała premiera w wytyczaniu i realizacji polityki państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zadań ponadresortowych i celów strategicznych, oraz stanowiła ośrodek koordynacji działań wszystkich resortów.

a

Uwagi: Premier Morawiecki zapowiedział stworzenie centrum strategicznego rządu w expose. Według zapowiedzi ma ruszyć w pierwszej połowie 2018 roku.