Szybsze rozstrzyganie spraw gospodarczych

wróć
Opis obietnicy
Obietnica
Nasza ocena
Poziom realizacji
Szybsze rozstrzyganie spraw gospodarczych

(w procesie)

Kto: Rząd Kadencja: 2015-2019 Obszar: Gospodarka

Obietnica z programu PiS: Spowodujemy znaczne przyspieszenie rozpoznawania przez sądy spraw gospodarczych, zwłaszcza w zakresie rozliczeń finansowych (zatory płatnicze). Zasadą powinno być orzekanie na wzór są-dów 24-godzinnych; w przypadku bardziej skomplikowanych sporów orzeczenie powinno zapadać najpóźniej w terminie dwumiesięcznym.

a

Uwagi: Na chwilę obecną rozstrzygnięcie spraw gospodarczych nie uległo przyspieszeniu. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło jednak projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego, który ma to umożliwić.