Ustawa o suwerenności państwa

wróć
Opis obietnicy
Obietnica
Nasza ocena
Poziom realizacji
Ustawa o suwerenności państwa

(częściowo spełniona)

Kto: Rząd Kadencja: 2015-2019 Obszar: Bezpieczeństwo i administracja

Obietnica w programie PiS: Dlatego też za jeden z fundamentów nowego porządku prawnego, przyjętego na rzecz realizacji celów polskiej polityki zagranicznej, uznajemy przyjęcie ustawy o wykonywaniu suwerenności państwa, która będzie szczególnie istotna w ramach polityki europejskiej. Jej celem będzie praktyczne rozwinięcie gwarancji dla realizacji zasady pomocniczości w ramach relacji Polska – Unia Europejska oraz zasady prymatu kompetencji narodowych w stosunkach z organizacjami międzynarodowymi, wedle traktatowej formuły, iż „kompetencja do określania kompetencji pozostaje zawsze przy państwie narodowym”.

a

Uwagi: W maju 2016 roku Sejm zajął się aktem prawnym dotyczącym suwerenności, ale miał on formę uchwały a nie ustawy. Stąd też uznajemy obietnice za częściowo zrealizowaną.